Ma, koji je đavo ovim muškarcima… A, ja bih samo da sanjam…

Ma, koji je đavo ovim muškarcima… Volim ja tako da kažem, da sve što sanjaš možeš i da ostvariš. I, nekom lepom prilikom izgovorih ja to pred jednim mladićem, a on se trže, sav zapanjen, i reče: „Ne može baš uvek“! Vidim ja, čovek uplašen, mislio da sam njega sanjala i da sad hoću njega….