Velika Majka bdi

Kad je dobro, i kad ide dobro – smeškaš se, kažeš: lepo mi je, zdrav sam, srećan, zadovoljan. Kad krene loše, kad ti je teško, kad ti je neizdrživo teško, bolno, ti zoveš Majku. O, Majko, Ti koja uvek bdiš, koja me pratiš svojim milim očima punim ljubavi, Ti koja svaki moj i najtiši uzdah…