Kako do Taorskih vrela? Mi, biciklom!

“Da se ja pitam, ovu bi nedelju išli na Taorska vrela!” Ma, dok si rek’o “keks” (Deda, a šta je to seks? – To ti je, to ti je, ma to ti je sine – keks! – Bila je to neka domaća serija, film, šta li, i ovaj simpatični dijalog mi je, gle čuda, ostao…

Tema je nebeska. Inspiracija.

Priča o tome kako privlačiš dobro, navikavaš se na lepo, lepše, još lepše, pa tražiš sve više, pa očekuješ sve bolje, pa se daješ, pa opet uzimaš… Da li tu ima mesta strahu da će se to pretočiti u nešto obično, svakidašnje, već viđeno, da više nećeš užarenih očiju, ustreptalog srca, isprekidanog daha, upijati svu…