Retezat, kakvog sam i zamišljala

Majko Moja Mila!!! Pa, ovo je neverovatno!!! Odakle ovo i baš ovakvo kamenje, i baš ovde?! I, kao da su sve te stene žive, kao da dišu, i samo što ne progovore! Moje su se oči sve više otvarale pred neočekivanim i nesvakidašnji prizorom, a pod nogama kao da se talasalo more. More Kamenja! Ili…