Kanjonima Bee i Nere: za one rođene “pod srećnom zvezdom”

Ima dana kada pomislim da sam rođena „pod srećnom zvezdom“. Da li je to zato što na levom dlanu imam liniju paralelnu s linijom života – tzv „liniju anđela čuvara“? Ili je možda zato što se Jupiter u trenutku mog rođenja našao u 1. kući – kući sudbine, i tako imao direktan uticaj na moj…