Nisam ja mogla da pogrešim: ja ništa nisam ni znala!

Kakve su vaše šanse da budete “van dometa”? Da li se grčevite držite “kruga dvojke”, ili ste iskoračili u nepoznato i neizvesno? Kako merite svoj svet – da li poput žabe koja iz bunara vidi parče neba i ne pokušavajući da se popne uz klizave zidove i proširi svoje obzorje? Čeznete li da umnožite svoje…