Knjiga žalbi je na Gromovači, pa vi izvol’te!

„Knjiga žalbi je na Gromovači“ – reče Željko iznenada, baš kad smo ushićeno zastali podno Alančića i u daljini gledali odsjaj sunca na morskoj površini. Mnogo vickast ovaj naš vodič, pomislih, pa i izgovorih (a zašto ne bih), a jako dobro zna koliko je zadovoljna kompletna grupa planinara koju je poveo u ovu vikend-velebitsku avanturu!…