Povlen – planina koja zavodi, možete li da joj se oduprete?

Sinoć sam jedva dočekala trenutak da se uvučem u vreću za spavanje. Glava mi je klonula u omamljujućem snu, ali – ne lezi vraže! Noć ispunjenu reskim povlenskim vazduhom i tišinom koja leči gradskom vrevom načetu dušu prekinuo je di-džej Pera, naš prvi komšija, šator-do-šatora. Joj, Pero, ako Boga znaš, ostavi to puštanje muzike za…