Magleš, za večno pamćenje

Dug dan. Beskrajno dug. Mi na železničkoj stanici “Lastra”, na pruzi Beograd-Bar, našoj polaznoj tački za današnje pešačenje. Lica nam ozarena, okupana kasnojanuarskim planinskim suncem, glasovi vibriraju pod naletom nesputanih emocija. Krećemo se padinama Magleša, a na putu ka vrhu svaki korak nosi svoju priču. Pauza na jednom od obronaka. Raskvašen se sneg, pod silom…