Rezervat prirode Obedska bara: nadohvat točka!

“Ja sam tvoj junak i spasiću te opakih kopriva!” – reče Goran, podiže sa šumskog puteljka otpalu granu i poče da mlati po ogromnim užarenim biljkama. Stajala sam i čekala, a noge su mi pošteno bridele jer sam već uspela da zakačim neku od žara. Neki bi rekli da je to dobro za reumu, a…