Moje prvo planinarenje i Rtanj, kao nova mera za strast

Prema kalendaru drevnih Maja i prema njihovom merenju vremena, 21. decembra 2012. godine se završava jedan vremenski ciklus (5125 godina – 13 ciklusa po 394 godine) i počinje drugi (nešto poput naše Nove godine). Međutim, prema verovanjima onih koji se hrane proročanstvima, odnosno prema njihovom proizvoljnom i, naravno, pogrešnom tumačenju kalendara Maja, 21. decembra će…