Naši MTB-domaćini: Straža i Južni Kučaj!

“Mreža je pala, nema signala, Zemlja je stala, nema signala. Imam situaciju, što traži hitnu akciju, …” Peva tako “Parni valjak”, a reči mi odzvanjaju i utapaju se u zvuk točkova koji prelaze poslednje kilometre makadamskog puta. Ponovo smo na Vinatovači, mestu odakle smo jutros krenuli u još jedno MTB-putešestvije. Sad ćemo da siđemo sa…