Hopa-cupa po Gledićkim planinama

Istinu vam zborim: avgust 2017., užasna je vrućina. Lenjo “prelistavam” stranice fejsbuka. Svako malo odnekud “iskoči” ime Dulene, pa Dejan Dulenac, pa Gledićke planine.. Nakon nekog vremena shvatih da neko pokušava da “zakorači” u novi svet, da se debelo negde ušančio, odavno ne mrda, i da želi da nam se predstavi i za sebe poželi…