Homolje, tvrde vere

Zimus, u jednoj planinarskoj akciji (ne sećam se tačno gde smo bili) naglas izgovorih da sam već ovde bila, ali biciklom. Na to se Desa, planinarka koja je išla u koloni ispred mene, okrenu i u lice mi, ko bez daha, razrogačenih očiju, reče: “Lažeš!” Šta da kažem u svoju odbranu?! Evo, reći ću to…