Ukrali smo Mesec od Venere

Reljefne karakteristike Meseca su: brojni brežuljci i visoravni, silne ravnice okružene planinskim lancima, krateri sa uočljivim posledicama tektonskih procesa i vulkanskih aktivnosti; površina Meseca je pokrivena slojem sitnozrnastih, rastresitih i poroznih odlomaka na stamenoj, kamenitoj podlozi; Mesec je nebesko telo na kojem se vide samo oni njegovi delovi koji su obasjani Sunčevim zracima; kad je…