MTB ustanici u Bastavu

Nekad ja smuvam nekoga, nekad neko smuva mene! Šta ću, kud ću, n’o da priznam: “Putevi Sokola” su me tako vešto uvukli u jedan vrtlog događaja koji se smenjivao, da ni sama na kraju dana nisam mogla da verujem gde sam sve bila, šta sam sve novo videla, doživela, naučila, s kakvim sam se sjajnim,…