Ramska crkva nalazi se u okviru nekadašnjeg karavan-saraja (ili karavanske stanice koje su bile mesta za konačište učesnika karavana na njihovom dužem putu)

Ramska crkva nalazi se u okviru nekadašnjeg karavan-saraja (ili karavanske stanice koje su bile mesta za konačište učesnika karavana na njihovom dužem putu)

Ramska crkva nalazi se u okviru nekadašnjeg karavan-saraja (ili karavanske stanice koje su bile mesta za konačište učesnika karavana na njihovom dužem putu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *