Srce Velebita – Sveti Rok mtb-mix tour

Hajde, još malo, još jedan korak pa si na vrhu, daj ruke!… Uh, stani malo, pomislih, daj ruku, jednu, podigni nogu jednu, oslonac na drugu, ne, da li je tako dobro, učili su me uvek tri tačke oslonca, ali sad su moj oslonac ruke mojih prijatelja koje me podižu u vis… I – hoop, ja…